JÓGA PRO TĚHOTNÉ

11.02.2013 13:42

- systém Mgr. Andrey Smékalové - buďte uvolněné a v pohodě.

Momentálně pouze formou soukromých hodin.

Kontakt

Miluše Čadílková Mírové nám. 120
Kadaň
737 129 673 milujoga@email.cz